Dotazník pro webdesignový projekt

Vážení klienti, jsem velmi rád, že s vámi mohu začít spolupracovat. Abychom mohli tento projekt úspěšně dokončit a splnit tak všechny naše cíle, budu se muset lépe seznámit s vámi a vaší společností. Prosím o vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je poměrně obsáhlý, ale berte ho jako určitý způsob, jak si vyjasnit cíle, které chcete od vašich nové webové prezentace. Nejdůležitější na webových stránkách jsou informace, které zákazníkům chcete předat.

Vyhraďte si prosím dostatek času a zkuste co nejlépe vyplnit následující dotazník. Pomůže nám vytvořit web, který bude vaše zákazníky zajímat.

Dotazy ohledně klienta
Zákazníci a konkurence
Dotazy k projektu
Termíny a rozpočet

V této části prosím o vyplnění základní údajů o vaší společnosti.

Jste držiteli certifikátů konkrétních průmyslových organizací nebo dodavatelů? Patříte mezi odběratele významných dodavatelů? Máte smlouvy pro konkrétních produktů nebo služeb?

Uveďte úplné kontaktní údaje, krátký popis každého kontaktu a roli, kterou hrají ve vaší společnosti. Tyto údaje jsou důležité pro stránku O nás.

Reklamní slogany jsou skvělým prostředkem k budování povědomí o značce. Dalo by se říct, že slogany jsou logem v textové podobě. Slogan by měl být stručný, krátký, srozumitelný a lehce zapamatovatelný. Snažte se shrnout výhody produktu nebo značky.

Jak starý je podnik, jak jste začali? Zde se můžete rozepsat o tom, na čem ve firmě pracujete během dne.

Držte se významných služeb a zvažte, jak tyto služby zapadají do procesu prodeje. Některé služby mohou být poskytnuty před prodejem, některé jsou součástí prodeje a jiné můžete zákazníkům po prodeji.

Proč jste zakládal svou firmu? Co vás k tomu přimělo? Chce firma něco změnit nebo vylepšit mezi lidmi?Kde svou firmu vidíte za 2,5 roku a 10 let? Jaká je představa o budoucnosti?

Jinými slovy, jak vypadá váš průměrný zákazník? Kdo to je, jak je starý, je to muž nebo žena, jaké má zájmy?

Hledají informace a ceny produktů nebo služeb, vaše kontaktní informace nebo něco jiného?

Napište webové adresy konkurence. Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Přímá konkurence zahrnuje podniky, které nabízejí stejný produkt či službu. Nepřímá konkurence sestává z firem, nabízejících podobné či příbuzné výrobky a služby, takzvané substituty.

Existuje nějaký jedinečný prodejní argument, kterým se můžete odlišit od vašich konkurentů? Proč by si měli zákazníci vybrat vaši společnost?

Můžete napsat jména vašich prestižních zákazníků nebo počet obsloužených klientů. Máte nějaká ocenění nebo doporučení? Odkazy na případové studie? Zmínky v tisku?

*Klient je zodpovědný za tvorbu blogových příspěvku, emailových zpravodajů a jejich obsahu pokud není dohodnuto jinak.

Obsah zahrnuje nadpisy, texty stránek, životopisy a obrázky zaměstnanců, osvědčení, fotografie atd.

Existují grafické materiály, které se dají využít? Plakáty, letáky, vizitky atd. Pokud ano, můžete je nahrát zde:

Například: péče, poctivost, humor, profesionalita, inteligence, elegance, sofistikovanost, spolehlivost, důvěryhodnost.